Lichtontwerp


De drie Suslight pijlers voor lichtontwerp in tuinen

Tuinverlichting brengt niet alleen een magische en gezellige sfeer. Tuinverlichting brengt ook veiligheid en werkt preventief tegen lieden die het licht niet kunnen verdragen.

Beeldproducties in samenwerking met Pebe beeldproducties

Sfeervolle en veilige nachtelijke tuinen

Een prachtige tuin verdient een prachtig avondgezicht. Met een goed ontworpen lichtplan krijgt de tuin bij het invallen van de nacht een tweede aangezicht.
De basis van een goed lichtplan?

De Suslight basis voor een goed ontworpen lichtplan zijn deze drie pijlers:
- Sfeer
- Veiligheid
- Preventie

Veiligheid, sfeer en preventie alle drie perfect samengevat.

Door de tuin vanuit deze drie perspectieven te benaderen wordt ieder facet in de tuin 'belicht'.

Veiligheid in hedendaagse tuinen

De tuin is in Nederland een verlengstuk van het huis en onderdeel van het woongenot.
Daarom is het van groot belang dat de tuin veilig is. Een verhoging geeft de tuin meer body maar kan 's avonds een gevaarlijk obstakel worden.
Zorg er daarom voor dat potentieel gevaarlijke plekken in de tuin voldoende uitgelicht zijn.

Bij thuiskomst is het prettig om goed zicht te hebben in je tuin. Niet alleen voor wat betreft laatst genoemde maar ook een overzicht te hebben.
Goed kunnen zien waar de fietsenstalling is, het pad naar de achterdeur of de achterdeur zelf dragen bij aan veiligheid.


Veilig en preventief licht samengevat in een sfeervol plaatje.

Preventieve werking van licht

Licht heeft een preventieve werking tegen mensen met donkere intenties. Door de tuin en het huis goed te verlichten ontstaat er een omgeving
waarin zaken opvallen die niet gewoon zijn. Hier gaat de preventieve werking dan ook van uit. Een goed verlichtte omgeving geeft dankzij het overzicht een veilig en vertrouwd gevoel.
Maar ook vanuit het huis geeft dit overzicht in de tuin rust.


Sfeer en preventie gecombineerd geven hier een prachtig beeld.

Sfeervol verlichte tuinen

De kunst voor een goed lichtplan in de tuin zit hem in de combinatie tussen sfeer, preventie en veiligheid.
Door de functionele aspecten (veiligheid en preventie) op te laten gaan als een vanzelfsprekendheid in het tuinontwerp ontstaat het mooiste lichtplan.
Op deze wijze krijgt de tuin 's avonds een nieuw gezicht dat een genot is om naar te kijken.


Een mooie samensmelting van sfeer en preventie.


Veiligheid en preventie perfect samengevat in een sfeervolle aanblik.

Het streven om veiligheid en preventie op te laten gaan in sfeer is het streven van de drie Suslight pijlers.
Daarom is Suslight zo ontworpen dat de lichtbronnen zoveel mogelijk opgaan in de tuin of onderdeel vormen van de omgeving.
De Suslight Tops serie (LED Spots) is zo ontworpen dat deze opgaat in de tuin. Op deze manier gaat de aandacht naar tuin en draagt het bij
aan een prachtig beeld.


De Sus Small Tops met zijn krachtige lichtbundel volledig in zijn element